Start   |   Literatura   |   Gwarancja
ARO Fluid Section Repair Kits, 1 1/2" & 2" for Metallic Pumps
ARO® Item Number Pumper Parts Item Number Description
PP637124-22 4 qty – PP92757-2
2 qty – PP92755-2
1 qty – PPY330-117
4 qty – PPY325-16
4 qty – PPY325-230
2 qty – PP90365
Valve Ball, Buna-N
Diaphragm, Buna-N
O-Ring
O-Ring
O-Ring
Washer
PP637124-41 4 qty – PP92757-4
2 qty – PP92755-1
1 qty – PPY330-117
4 qty – PPY325-16
4 qty – PPY325-230
2 qty – PP93065
Valve Ball, Teflon
Diaphragm, Neoprene
O-Ring
O-Ring
O-Ring
Washer
PP637124-42 4 qty – PP92757-4
2 qty – PP92755-2
1 qty – PPY330-117
4 qty – PPY325-16
4 qty – PPY325-230
2 qty – PP93065
Valve Ball, Teflon
Diaphragm, Buna-N
O-Ring
O-Ring
O-Ring
Washer
PP637124-43 4 qty – PP92757-4
2 qty – PP92755-3
1 qty – PPY330-117
4 qty – PPY328-16
4 qty – PPY327-230
2 qty – PP93065
Valve Ball, Teflon
Diaphragm, Viton
O-Ring
O-Ring
O-Ring
Washer
PP637124-44 4 qty – PP92757-4
2 qty – PP94617
2 qty – PP94616
1 qty – PPY330-117
4 qty – PPY328-16
4 qty – PPY220-230
2 qty – PP93065
Valve Ball, Teflon
Diaphragm, Teflon
Back-up Dia, Santoprene
O-Ring
O-Ring
O-Ring
Washer
PP637124-45 4 qty – PP92757-4
2 qty – PP92755-5
1 qty – PPY330-117
4 qty – PPY328-16
4 qty – PPY92761
2 qty – PP93065
Valve Ball, Teflon
Diaphragm, EPR
O-Ring
O-Ring
O-Ring
Washer
PP637124-49
4 qty – PP92757-4
2 qty – PP94615-9
1 qty – PPY330-117
4 qty – PPY328-16
4 qty – PPY327-230
2 qty – PP93065
Valve Ball, Teflon
Diaphragm, Hytrel
O-Ring
O-Ring
O-Ring
Washer
PP637124-4B 4 qty – PP92757-4
2 qty – PP94615-A
1 qty – PPY330-117
4 qty – PPY328-16
4 qty – PP92761
2 qty – PP93065
Valve Ball, Teflon
Diaphragm, Santoprene
O-Ring
O-Ring
O-Ring
Washer
PP637124-61 4 qty – PP92757-6
2 qty – PP92755-1
1 qty – PPY330-117
4 qty – PPY325-16
4 qty – PPY325-230
2 qty – PP93065
Valve Ball, Acetal
Diaphragm, Neoprene
O-Ring
O-Ring
O-Ring
Washer
PP637124-62 4 qty – PP92757-6
2 qty – PP92757
1 qty – PPY330-117
4 qty – PPY325-16
4 qty – PPY325-230
2 qty – PP93065
Valve Ball, Acetal
Diaphragm, Buna-N
O-Ring
O-Ring
O-Ring
Washer
PP637124-63 4 qty – PP92757-6
2 qty – PP92755-3
1 qty – PPY330-117
4 qty – PPY328-16
4 qty – PPY327-230
2 qty – PP93065
Valve Ball, Acetal
Diaphragm, Viton
O-Ring
O-Ring
O-Ring
Washer
PP637124-64 4 qty – PP92757-6
2 qty – PP94617
2 qty – PP94616
1 qty – PPY330-117
4 qty – PPY328-16
4 qty – PPY220-230
2 qty – PP93065
Valve Ball, Acetal
Diaphragm, Teflon
Back-up Dia, Santoprene
O-Ring
O-Ring
O-Ring
Washer
PP637124-65 4 qty – PP92757-6
2 qty – PP92755-5
1 qty – PPY330-117
4 qty – PPY328-16
4 qty – PP92761
2 qty – PP93065
Valve Ball, Acetal
Diaphragm, EPR
O-Ring
O-Ring
O-Ring
Washer
PP637124-69 4 qty – PP92757-6
2 qty – PP94615-9
1 qty – PPY330-117
4 qty – PPY328-16
4 qty – PPY327-230
2 qty – PP93065
Valve Ball, Acetal
Diaphragm, Hytrel
O-Ring
O-Ring
O-Ring
Washer
PP637124-6B 4 qty – PP92757-6
2 qty – PP94615-A
1 qty – PPY330-117
4 qty – PPY328-16
4 qty – PPY92761
2 qty – PP93065
Valve Ball, Acetal
Diaphragm, Santoprene
O-Ring
O-Ring
O-Ring
Washer
PP637124-81 4 qty – PP92757-8
2 qty – PP92755-1
1 qty – PPY330-117
4 qty – PPY325-16
4 qty – PPY325-230
2 qty – PP93065
Valve Ball, Urethane
Diaphragm, Neoprene
O-Ring
O-Ring
O-Ring
Washer
PP637124-82 4 qty – PP92757-8
2 qty – PP92755-2
1 qty – PPY330-117
4 qty – PPY325-16
4 qty – PPY325-230
2 qty – PP93065
Valve Ball, Urethane
Diaphragm, Buna-N
O-Ring
O-Ring
O-Ring
Washer
PP637124-83 4 qty – PP92757-8
2 qty – PP92755-3
1 qty – PPY330-117
4 qty – PPY328-16
4 qty – PPY327-230
2 qty – PP93065
Valve Ball, Urethane
Diaphragm, Viton
O-Ring
O-Ring
O-Ring
Washer
PP637124-84 4 qty – PP92757-8
2 qty – PP94617
2 qty – PP94616
1 qty – PPY330-117
4 qty – PPY328-16
4 qty – PPY220-230
2 qty – PP93065
Valve Ball, Urethane
Diaphragm, Teflon
Back-up Dia, Santoprene
O-Ring
O-Ring
O-Ring
Washer
PP637124-85 4 qty – PP92757-8
2 qty – PP92755-5
1 qty – PPY330-117
4 qty – PPY328-16
4 qty – PPY92761
2 qty – PP93065
Valve Ball, Urethane
Diaphragm, EPR
O-Ring
O-Ring
O-Ring
Washer
PP637124-89 4 qty – PP92757-8
2 qty – PP94615-9
1 qty – PPY330-117
4 qty – PPY328-16
4 qty – PPY327-230
2 qty – PP93065
Valve Ball, Urethane
Diaphragm, Hytrel
O-Ring
O-Ring
O-Ring
Washer
PP637124-8B 4 qty – PP92757-8
2 qty – PP94615-A
1 qty – PPY330-117
4 qty – PPY328-16
4 qty – PPY92761
2 qty – PP93065
Valve Ball, Urethane
Diaphragm, Santoprene
O-Ring
O-Ring
O-Ring
Washer
PP637124-EB 4 qty – PP92757-A
2 qty – PP94615-A
1 qty – PPY330-117
4 qty – PPY328-16
4 qty – PPY92761
2 qty – PP93065
Valve Ball, Santoprene
Diaphragm, Santoprene
O-Ring
O-Ring
O-Ring
Washer